Blogi|Mis on 3 võlakirjainvestorite sagedaseimat küsimust Bigbankile?

Mis on 3 võlakirjainvestorite sagedaseimat küsimust Bigbankile?

Reede, 10. veebruari pärastlõunani saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille fikseeritud aastane intress on 8%. Vaata, mis on investorite poolt pangale esitatud kolm sagedaseimat küsimust ja loe panga vastuseid neile!

  • Kas Bigbanki võlakirjad on likviidsed? Ehk kui ma investorina soovin positsiooni maha müüa, siis kas on reaalselt ka ostjaid?

Vaba kaubeldavuse tagamiseks ja likviidsuse tõstmiseks on Bigbanki poolt septembris 2022 välja lastud allutatud võlakirjad noteeritud Nasdaqi Tallina börsi Balti võlakirjade nimekirjas ja samamoodi taotleb pank  ka käimasoleva emissiooni võlakirjade noteerimist. Esimeseks kauplemispäevaks on eeldatavasti 17. veebruar 2023 või sellele lähedane järgmine kuupäev.

Bigbanki võlakirjade näol on tegemist Balti nimekirjas noteeritud võlakirjadest ühe likviidsemaga. Noteerimise algusest septembri keskel kuni 2022. aasta lõpuni möödunud  3,5 kuu jooksul vahetas omanikku 706 Bigbanki võlakirja ja käesoleva aasta algusest kuni 8. veebruarini ehk vähem kui pooleteise kuu jooksul on tehinguid tehtud juba 373 Bigbanki võlakirjaga.

  • Kas ma pean võlakirjadelt makstavalt intressilt tulumaksu maksma? Aga kas ma saan seda äkki edasi lükata?

Bigbank peab Eesti residentidest eraisikute intressimaksetelt kinni tulumaksu 20%, välja arvatud juhul kui olete panka vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset teavitanud, et kasutate investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot. Teavituse saate saata läbi Bigbanki investori veebilehe.

Siit ka vastus küsimusele tulumaksu edasilükkamise võimaluste kohta – selleks, et seda kasutada, peate oma eraisikuna tehtava investeeringu vormistama investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu. Investeerimiskonto avamiseks peate avama tavalise uue arvelduskonto vastavat teenust pakkuvas Eesti kommertspangas, siduma selle oma väärtpaberikontoga ning kandma sinna summa, mida eest soovite Bigbanki võlakirju märkida.

Muidugi ei tohi unustada, et võlakirjade märkimiseks peab investoril olema ka väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn börsi liige. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pakkumisperioodi jooksul täitma ja esitama oma väärtpaberikonto haldajale vormikohase märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks.

Seadusest tulenevalt ei peeta tulumaksu kinni intressimaksetelt, mis tehakse juriidilistele isikutele ja mitteresidentidele. Täiendavat infot leiate ka prospektist.

  • Kas selleks, et saada soovitud kogust võlakirju, pean ma varuga märkima? Kuidas jaotate võlakirjad ülemärkimise korral?

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 15 000 võlakirjani ehk 15 000 000 euroni. Kui see on matemaatiliselt võimalik, siis püüame garanteerida igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.

Enne kui otsustate Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerida, palume tutvuda prospekti, selle lisadega ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisame ka Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 16.02.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 15 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas 31. jaanuaril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 10. veebruaril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Pärast emissiooni tulemuste kinnitamist taotleb Bigbank Nasdaq Tallinn AS-ilt juurde emiteeritavate allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 17. veebruar 2023 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt koos prospekti lisadega ja kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki investori veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt koos lisaga ning prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki investori veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.