Tähtajaline hoius intressimaksetega perioodi lõpus

Vaba raha ei ole mõtet niisama kodupangas kontol hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Hoiused on tagatud Riikliku Tagatisfondiga ja intress on märksa kõrgem kui kodupangas*.

Parem intress ootab Sind kui avad hoiuse just nüüd Bigbanki iseteeninduses!

Intressi arvestame hoiusummalt ja eelnevatel perioodidel teenitud intressilt me intressi ei arvestata. Kui soovid peale lepingu lõppemist meie juures hoiustamist jätkata, pakume vähemalt 6-kuulisele uuele hoiuselepingule 0,1% kõrgemat intressi. Üle 100 000-eurose hoiusumma puhul küsi meilt isiklikku pakkumist.

* Hoiuseintresside võrdluse aluseks on Swedbanki, SEB, Luminori ja LHV panga kodulehtedel välja toodud hoiuseintressid seisuga 10. aprill 2020.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Tulu

Intress %

Vaba raha ei ole mõtet niisama pangas hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Esita taotlus

Tähtajaline hoius iga-aastaste intressimaksetega

Vaba raha ei mõtet niisama kodupangas kontol hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Hoiused on tagatud Riikliku Tagatisfondiga ja intress on märksa kõrgem kui kodupangas*.

Parem intress ootab Sind kui avad hoiuse just nüüd Bigbanki iseteeninduses!

Kui soovid peale lepingu lõppemist meie juures hoiustamist jätkata, pakume vähemalt 6-kuulisele uuele hoiuselepingule 0,1% kõrgemat intressi. Aastaste intressimaksetega hoiuste korral on võimalik hoiustada vaid 2, 3, 4, 5, 7 või 10 aastaks ja muid perioode võimalik valida ei ole. Üle 100 000-eurose hoiusumma puhul küsi meilt isiklikku pakkumist.

* Hoiuseintresside võrdluse aluseks on Swedbanki, SEB, Luminori ja LHV panga kodulehtedel välja toodud hoiuseintressid seisuga 10. aprill 2020.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Tulu

Intress %

Vaba raha ei ole mõtet niisama pangas hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Esita taotlus

Tähtajaline hoius igakuiste intressimaksetega

Vaba raha ei mõtet niisama kodupangas kontol hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Hoiused on tagatud Riikliku Tagatisfondiga ja intress on märksa kõrgem kui kodupangas*.

Parem intress ootab Sind kui avad hoiuse just nüüd Bigbanki iseteeninduses!

Kui soovid peale lepingu lõppemist meie juures hoiustamist jätkata, pakume vähemalt 6-kuulisele uuele hoiuselepingule 0,1% kõrgemat intressi. Üle 100 000-eurose hoiusumma puhul küsi meilt isiklikku pakkumist.

* Hoiuseintresside võrdluse aluseks on Swedbanki, SEB, Luminori ja LHV panga kodulehtedel välja toodud hoiuseintressid seisuga 10. aprill 2020.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Tulu

Intress %

Vaba raha ei ole mõtet niisama pangas hoida. Mõistlikum on hoiustada Bigbank efektiga!

Esita taotlus

Siin on turvaline koht Sinu rahale – hoius Bigbank efektiga!

Hoiused

Turvalisus

Tähtajaline hoius on kindlalt tagatud ja turvaline. Kõik Bigbanki hoiused on tagatud Riikliku Tagatisfondiga.

Hoiused

Garanteeritud tootlus

Hoiustamist võid alustada ka väikeste summadega ja Sa ei pea jälgima finantsturgudel toimuvat, sest hoiuse tootlus on fikseeritud.

Hoiused

Hea intress lisatasudeta

Bigbanki tähtajalise hoiuse intress on turu keskmisest kõrgem. Hoiustel puuduvad tehingu- ja hooldustasud.

Tähtajaliste hoiuste intressimääradTähtajaline hoius intressimaksetega perioodi lõpus

Periood Intressimäär
1 kuu 0,35%
2 kuud 0,40%
3-4 kuud 0,50%
5 kuud 0,60%
6-11 kuud 0,65%
12-23 kuud 0,90%
24-35 kuud 1,15%
36-47 kuud 1,40%
alates 48 kuud 1,75%


Tähtajaline hoius iga-aastaste intressimaksetega

Periood Intressimäär
2 aastat 1,05%
3 aastat 1,30%
alates 4 aastat 1,65%


Tähtajaline hoius igakuiste intressimaksetega

Periood Intressimäär
12-23 kuud 0,70%
24-35 kuud 0,95%
36-47 kuud 1,20%
48-60 kuud 1,55%

Hoiuse tingimused ja avamine

 • Hoiuse periood

  Sõltuvalt Sinu soovist on meie tähtajalise hoiuse periood kas 1-120 kuud või iga-aastase intressimakse puhul täisaastates 2, 3, 4, 5, 7 ja 10 aastat.

 • Minimaalne hoiusumma ja intressi tasumine

  Minimaalne hoiusumma on 500 eurot. Intressi tasumine toimub hoiuperioodi lõpus (1-60 kuud, 7 ja 10 aastat), kord aastas (2, 3, 4, 5, 7 ja 10 aastat) või kord kuus (12-60 kuud).

 • Hoiuse avamine

  Hoiuse saad avada meie internetipangas või kontoris. Suuremate summade üle kandmiseks võib olla vaja külastada oma kodupanga kontorit.

 • Hoiuse lepingu sõlmimine

  Hoiuse avamiseks on vaja sõlmida leping ja kanda hoiusumma lepingus kokku lepitud kuupäevaks meie arveldusarvele. Hoiuse lepingu sõlmimine on tasuta, kuid arvestama peaks hoiusumma üle kandmisega seotud kuludega (nt ülekande tasu, valuuta konverteerimise tasu vm). Tutvu lähemalt meie hoiuselepingu tingimustega siin.

Esita taotlus

Hoiuste tagatus

Sinu poolt hoiustatud raha on Tagatisfondi poolt turvaliselt tagatud. See tähendab, et kõik hoiused tagatakse ja hüvitatakse vastavalt Tagatisfondi seadusele.

 

Samuti on tagatud kõik juriidiliste isikute hoiused.

 

Täpsemat infot Tagatisfondi ja hoiuste tagamise kohta ning hoiuste tagatuse erisuste kohta juriidilistele isikutele leiad Tagatisfondi kodulehelt

Lepingu pikendamine ja lõpetamine

Hoiuselepingu sõlmimisel saad määrata, kas soovid hoiuse automaatset pikendamist.

Kui Sa lepingu automaatset pikendamist ei soovi, kantakse hoiuperioodi lõppedes hoiusumma ja teenitud intress Sinu arvelduskontole. Automaatse pikendamise korral jääb algne hoiusumma edasi kasvama ja arvelduskontole kantakse ainult intress.

Lepingu automaatsest pikendamisest saad hoiuperioodi jooksul ka meile avaldust esitades loobuda.

Internetipangas hoiuselepingu sõlmimisel on Sul õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Selleks edasta meile avaldus, kus lisaks soovile on kirjas Sinu nimi, isikukood ja esitamise kuupäev. Avalduse saad meile esitada internetipangas, saata e-kirjaga aadressile info@bigbank.ee või tuua paberkandjal meie kontorisse.

Kui soovid lepingust taganeda, tagastame Sulle raha 30 päeva jooksul.