Laenudele spetsialiseerunud pank

Laenudele spetsialiseerunud pank

Oleme 100% Eesti kapitalile rajatud pank. Meie peakontor asub Eestis, kuid oleme esindatud kokku 9 riigis üle Euroopa. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis ning Bulgaarias, ja osutame piiriüleseid teenuseid Saksamaal, Austrias ja Hollandis.
Meie visioon on olla enim soovitatud digitaalse finantsteenuse pakkuja oma tegevusriikides.
Bigbanki väärtused
Hoolivus
Kuulame, mõistame ja toetame oma kliente ning teineteist.
Lihtsus
Püüdleme lihtsuse poole oma lahendustes ja kliendikogemustes.
Arengule suunatus
Areneme, et luua homme suuremat väärtust kui täna.
Tulemuslikkus
Oleme jätkusuutlikult tulemuslik tänu oma pühendumusele, teadmistele ja professionaalsusele.
Julgus
Tervitame väljakutseid, võtame initsiatiivi, teeme nutikaid otsuseid ja oleme vastutustundlikud.
Meie missioon on luua inimestele võimalusi parandada oma elu läbi sujuvate finantsteenuste.

Bigbank Eestis

Oleme Eestis tegutsenud enam kui veerand sajandit ja juba rohkem kui kümme aastat oleme teinud seda litsentseeritud krediidiasutusena. Uhkusega saame täna kinnitada, et 90% klientidest on meie teenindusega rahul ja 80% klientide hinnangul on meie pakkumised head. Meie eesmärk on pakkuda Sulle suurepärast teenust ja parimat kliendikogemust. Selleks jätkame oma meeskonna igapäevast arendamist ka edaspidi.

Bigbank Eestis

Juhatus

Juhatus on Bigbanki ettevõtte juhtimisstruktuuri peamine täidesaatev organ, kes vastutab panga organisatsioonilise ja ärijuhtimise eest.

Image of Martin Länts
Martin Länts
Juhatuse esimees
Image of Sven Raba
Sven Raba
Juhatuse liige
Image of Mart Veskimägi
Mart Veskimägi
Juhatuse liige
Image of Argo Kiltsmann
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige

Nõukogu

Nõukogu on kollegiaalne järelevalveorgan, mis määrab Bigbanki strateegia ja üldised tegevuskavad ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Parvel Pruunsild
Nõukogu esimees
Vahur Voll
Nõukogu liige
Andres Koern
Nõukogu liige
Raul Eamets
Nõukogu liige
Juhani Jaeger
Nõukogu liige

Bigbank ASi juhtorganitele, juhtidele ja nende tasustamisele ning sisekontrollisüsteemile kehtestatud nõuete täitmise kohta leiate teavet Bigbank ASi majandustulemustest.

Grupi põhiandmed

Grupi põhiandmed

Spetsialiseerunud pangana on meie eelis omada ressursse, et oma kliente paremini tundma õppida. See annab meile võimaluse olla paindlikum ja kiirem kui universaalpangad ja pakkuda klientidele personaalsemaid lahendusi.

€758m

Koguvara

 
2015-2020

€156m

Omakapital

€592m

Laenuportfell

 
2014-2020

~115 000

Aktiivset klienti

€548m

Hoiused

 
2014-2020

383

Töötajat

Majandusaasta aruanded

Avaldame konsolideeritud kvartali vahearuanded ja aastaaruanded hiljemalt aruandeperioodi lõpule järgneva teise kuu viimasel tööpäeval.