Arenduslaen

Arenduslaen sobib elukondliku või ärikinnisvara ehitamiseks või renoveerimiseks.

Laen väljastatakse etappide kaupa vastavalt ehituse valmimisele ning tagastatakse objekti müügist ühe summana või üksikute osade kaupa.

Laen ettevõtetele, kes ehitavad või renoveerivad

Käibelaen

Kiire vastus

Anname Sinu projekti sobivuse ja laenu tingimuste kohta vastuse kiiresti, juba peale esimest kontakti pangaga.

Käibelaen

Personaalne lähenemine

Sinu ettevõtte vajadused ja projektid on unikaalsed. Sobiva lahenduse aitab leida isiklik kliendihaldur.

Käibelaen

Paindlikud võimalused

Kasutame parimal viisil oma võimalusi ja kogemusi, et laenu tingimused vastaksid Sinu vajadustele.

Arenduslaenu tingimused ja taotlemine

 • Arenduslaenu tingimused

  Pakume arenduslaenu summas kuni 5 000 000 eurot. Laenuperiood maksimaalselt 2 aastat. Arendusprojektide puhul finantseerime maad hindamisakti alusel, projekti- ja ehituskulusid vastavalt ehitusvalmiduse astmele. Üldjuhul on finantseerimise määr kuni 70% arenduskuludest. Finantseerime nii elukondliku kui ärikinnisvara (laod, tootmis- või büroohooned) ehitust. Laen tuleb kasutusele võtta 12 kuu jooksul.

 • Nõuded taotlejale

  Laenu saavad taotleda Eestis registreeritud laenuvõimelised ja korrektse krediidikäitumisega ettevõtted. Taotlejal peab olema piisav hulk omavahendeid projekti finantseerimiseks, tagatiseks sobib 1. järjekoha hüpoteek arendatavale kinnisvarale.

 • Arenduslaenu taotlemine

  Laenu taotlemiseks täida esmalt päringuvorm. Võtame tööpäevadel 24 tunni jooksul ühendust, et rääkida läbi laenu tingimused ja täpsustada laenu taotlemiseks vajalikke dokumente ning võimalusel teha esmane pakkumine. Arendusprojektide puhul soovime, et oleks esitatud projekti eelarve (ehitusmaksumus ja kõrvalkulud), rahavooplaan, maa hindamisakt ja müügiplaan.

 • Lepingu allkirjastamine

  Lepingu saab allkirjastada panga kontoris, ID-kaardi või mobiil-ID abil. Laenu väljastamine algab peale laenu eeltingimuste täitmist (nt. ehitusloa saamine; ehituslepingu, järelevalvelepingu ja kindlustuslepingu sõlmimine) ning tagatise seadmist panga kasuks.

TAOTLEJA JA ESINDAJA ANDMED

Palun täida väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

LAENU ANDMED

Palun valige midagi

Palun kirjutage number

Palun kirjutage kuude arv

Palun täitke väli

Pakutava tagatise liik

Palun lisage täpsustus

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KREDIIDISAAJA ANDMED

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

KÄENDAJA ANDMED

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli korrektselt

Palun valige üks

Paljun kirjutage number

Tegevusala

Palun valige üks

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KÄENDAJA VARALINE SEIS

?

aadress, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+

KÄENDAJA SISSETULEKUD JA LAENUKOHUSTUSED

Palun kirjutage number

Sissetuleku liik

Palun täitke väli

Laenu- ja käenduse kohustused väljaspool Bigbank AS’i

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu-, liisingu- ja järelmaksu kohustuste ning antud käenduste kohta (Nt. Väikelaen; Swedbank; Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR).

+

KÄENDAJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

Andmete esitamisega kinnitab käendaja, et:

 • kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning Bigbank AS nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
 • on teadlik ja aru saanud Bigbank AS üldtingimustega seatud kohustustest, sh ärisuhte loomiseks vajaliku teabe esitamise kohustuslikkusest ning andmete tõele mittevastavusega kaasnevast vastutusest;
 • tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.

Andmete esitamisega kinnitan, et olen Bigbank AS-i kliendiandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ning nendest aru saanud. Bigbank AS üldtingimused ja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad klienditeeninduses või kodulehel aadressil www.bigbank.ee

TAOTLEJA LAENUKOHUSTUSED

Taotlejal puuduvad laenu-, käendus- või garantiikohustused väljaspool Bigbank AS

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu ja liisingu kohustuste, käenduste või garantiide ning omaniku laenude kohta. Pange kirja laenu või liisingu jääk, kuumakse, laenuandja nimi ja lõpptähtaeg (Nt. Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR, Swedbank, Lõpptähtaeg 12.2022).

+

TAOTLEJA FINANTSANDMED JA TEGEVUSE ÜLEVAADE

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

TAOTLEJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

Ärilaenu kontaktidAimar Roosalu

Ettevõtete panganduse üksuse juht

arilaen@bigbank.ee

Margit Kiis

Ärilaenude kliendihaldur

margit.kiis@bigbank.ee

+372 735 8014Sofia Šavrina

Tugiteenuste vanemspetsialist

sofia.savrina@bigbank.ee

+372 735 0480

Marko Pille

Suurkliendihaldur

marko.pille@bigbank.ee