Blogi|Bigbanki allutatud võlakirjade avalik emissioon märgiti viiekordselt üle

Bigbanki allutatud võlakirjade avalik emissioon märgiti viiekordselt üle

Reedel, 10. veebruaril lõppenud Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht märgiti üle rohkem kui viis korda ja selle kogumahuks kujunes 15 miljonit eurot. Kauplemine Bigbanki uute võlakirjadega algab Nasdaqi Tallinna börsil eelduslikult reedel, 17. veebruaril.

Märkimisest võttis osa 1887 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku ligikaudu 26,9 miljoni euro eest. Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 5 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni ja sellega realiseeriti kogu eelmise aasta sügisel algatatud 35 miljoni euro suurune allutatud tagamata võlakirjade programm.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide vastu. “On suur rõõm, et Eesti investorid ja kapitaliturud on Bigbanki võlakirjade viiekordse üle märkimisega meie senist head tööd tähele pannud ning usuvad meie ühise eduloo jätkumisse. Bigbank on olnud viimastel aastatel üks kiiremini kasvavaid ja parema kapitalitootlikkusega Eesti pankasid ning uuendatud tegevusstrateegiaga plaanime sama kurssi jätkata,“ märkis ta. „Võlakirjade emissioonist kogutud 15 miljonit eurot aitab meil täita regulaatori poolt eelmise aasta lõpul kehtestatud täiendavaid kapitalinõudeid ning teostada meie plaane edasiseks  kasvuks nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas. Neis sektorites plaanime Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva konkurentsi pakkuda ja nii oma tegevusmahte kui turuosa kasumlikult kasvatada," kommenteeris Martin Länts. Kapitali kaasamise programmi järgmise osana viib Bigbank lähiajal läbi ka kinnise AT1 taseme võlakirjaemissiooni, millele on juurdepääs vaid asjatundliku investori kriteeriumitele vastavatel rahapaigutajatel ning neid võlakirju ei noteerita börsil.

Bigbanki juhatus otsustas jaotada lõppenud emissiooni allutatud võlakirjad investorite vahel lähtudes järgmistest põhimõtetest:

  • kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
  • Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;
  • investoritele jaotati 32,7% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 10 000 eurot.

Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel.  Emissiooni raames pakkus Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 16.02.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas (esimene intressimakse tehakse 16. mai 2023). Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil prospekti kohaselt õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 15 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 16.02.2023 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 17.02.2023 või sellele lähedane kuupäev.

Üheksas riigis tegutseval Bigbankil on kokku 131 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. 2022. aasta 1. juulil kinnitas reitinguagentuur Moody’s Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Lisainfo:

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: [email protected]  

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.