Blogi | Bigbank 30: kümme tähtsaimat sündmust eesti panga eduloos

Bigbank 30: kümme tähtsaimat sündmust eesti panga eduloos

Bigbanki 30 aastane teekond väikesest Tartu laenukontorist 100% eestimaise kapitaliga, kuid rahvusvahelise haardega pangaks ja finantsettevõtteks on tõeline edulugu, millele värskeim peatükk on käimasolev jaeinvestoritele avatud võlakirjaemissioon.

1992 - Tartus alustas laenude väljastamist AS Liivimaa Lombard, mis on tänase Bigbanki otsene eellane.

1996 - Toimub esimene laienemine välisriiki ja avatakse kontor Lätis.

1997 - Kasutusele võetakse kaubamärk Balti Investeeringute Grupp ehk lühidalt BIG.

2005 - BIG saab krediidiasutuse litsentsi ja sellega õiguse kasutada nimes sõna pank.

2006 - BIG hakkas vastu võtma tähtajalisi hoiuseid.

2007 - Kasutusele võetakse kaubamärk Bigbank ja laienetakse ka Leetu.

2019 - Ettevõtete panganduse valdkonna käivitamine.

2020 - Bigbank hakkab välja andma kodulaene.

2022 – Võlakirjaprogrammi esimene avalik emissioon mahus 20 miljonit eurot ja avalikuks ettevõtteks saamine võlakirjade noteerimisega Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas

2023 – Teine avalik allutatud võlakirjade emissioon finantseerimaks kiire kasvu jätku – viimase aastaga on Bigbanki hoiused kasvanud 52% ja laenuportfell 50%.

Bigbanki võlakirju saab märkida kuni 10. veebruari kella 15:30. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja fikseeritud aastane intress on 8%. Intressimaksed on kvartaalsed.

Prospekt koos prospekti lisade ja kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.