Blogi|Bigbank annab välja 8-protsendilise intressiga tagamata allutatud võlakirjad ning kavatseb need noteerida Nasdaq Tallinn börsil

Bigbank annab välja 8-protsendilise intressiga tagamata allutatud võlakirjad ning kavatseb need noteerida Nasdaq Tallinn börsil

Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuv Bigbank kuulutas täna Eestis, Lätis ja Leedus välja võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 10-20 miljonit eurot. Tänasest kuni 16. septembrini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

„Täna juba üheksal Euroopa riigi turul digitaalse panganduse teenuseid pakkuv ja laenudele spetsialiseerunud Bigbank on mitu aastat olnud Eesti ja kogu Baltikumi kiiremini kasvavate pankade seas. Tahame kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas jätkata. Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. „Plaan noteerida emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas ja sellega kaasnev avaliku ettevõtte staatus saab oluliseks kvaliteedimärgiks, mis aitab meil senisest veelgi laiemalt oma ettevõtet ja pangatoodete valikut tutvustada nii potentsiaalsetele klientidele kui laiemale avalikkusele.“

“Bigbankil on hästi diversifeeritud laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank. Näen Bigbanki võlakirja hea rahapaigutusvõimalusena,“ märkis Länts. „Praeguses inflatsioonilises keskkonnas on 10 aastaks fikseeritud 8% intressiga börsil kaubeldav väärtpaber kaalumist vääriv instrument oma säästude paigutamiseks,“ lisas ta.

Bigbank kavatseb uue strateegia kohaselt järgmise viie aasta jooksul suurendada oma laenuportfelli nii ettevõtete kui eraisikute panganduse osas nii loomuliku kasvu kui ka võimalike ülevõtutehingute kaudu. Olulise muutusena kavatseb pank Läntsi sõnul kliendibaasi laiendamiseks hakata lisaks laenudele pakkuma ka igapäevaste arveldustega seotud teenuseid, Alustuseks hakkab hiljemalt järgmise aasta algul Bigbank klientidele väljastama VISA krediitkaarte.

Tänavu 30 tegevusaastat tähistanud Bigbank on Eestist alguse saanud kommertspank, mille bilansimaht ületas eelmisel aastal 1 miljardi euro piiri. 30. juuni 2022 seisuga oli panga bilansimaht kokku 1,4 miljardit eurot ning omakapital 193 miljonit eurot. 2021. aastaga kasvas panga bilansimaht 52% ja tänavu esimese poolaastaga veel 24,7%. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku 126 000 aktiivset klienti ning ligi 500 töötajat. Tänavu 1. juulil kinnitas reitinguagentuur Moody’s Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Täna alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 22-2032” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21.09.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 20 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algab täna, 6. septembril 2022 kell 10.00 ja lõpeb 16. septembril 2022 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Tehingu raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate täiendavate teise taseme omavahendite nõuete täitmiseks.

Tehingu raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

*Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 22. september 2022 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt koos prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: [email protected]

www.bigbank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.