Järelmaksupartnerid

Seadmete ja tehnika hindamine

Isikuandmete volitatud töötlejad s.h. Bigbank AS koostööpartnerid

Edastame oma klientide isikuandmeid panga üldtingimustes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras töötlemiseks volitatud isikuandmete töötlejatele.

Tutvu