Järelmaksupartnerid

Kinnisvara kindlustamine

Kinnisvara kindlustamisel aktsepteerime kõiki Eestis ametliku tegevusloa alusel tegutsevaid kindlustusseltse.

Seadmete ja tehnika hindamine

Isikuandmete volitatud töötlejad s.h. Bigbank AS koostööpartnerid

Edastame oma klientide isikuandmeid panga üldtingimustes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras töötlemiseks volitatud isikuandmete töötlejatele.

Tutvu