Blogi|Edukate võlakirjaemissioonide abil saab Bigbank kodulaenuportfelli kasvatada 650 miljoni euro võrra

Edukate võlakirjaemissioonide abil saab Bigbank kodulaenuportfelli kasvatada 650 miljoni euro võrra

Bigbank on viimase poole aastaga kolme erineva võlakirjaemissiooniga kaasanud kokku 42,7 miljonit eurot täiendavat kapitali, mille baasil saab pank finantsvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Argo Kiltsmanni sõnul välja anda näiteks rohkem kui 650 miljoni euro eest uusi kodulaene. 

„Täiendava kapitali kaasamise programmi edu lubab meil nüüd julgelt ellu viia Bigbanki strateegias ette nähtud edasise kiire kasvamise kodulaenude ja ärilaenude valdkonnas kõigis Balti riikides,“ märkis Kiltsmann. Ta selgitas, et võlakirjaprogrammidega kogutud raha on pangale vajalik eelkõige kapitalinõude täitmiseks uute laenude väljastamisel. „Lähtuvalt täna pankadele kehtivatest kapitalinõuetest ja riskikaaludest saame nüüd turu nõudluse ja sobivate klientide leidumise korral välja anda täiendavalt üle 5000 uue kodulaenu keskmises summas 120 000 eurot ehk kogumahus üle 650 miljoni euro,“ näitlikustas ta kapitalikaasamise mõju Bigbanki tegevusele. 

Argo Kiltsmanni sõnul lõppes viimane kolmest läbiviidud võlakirjaemissioonist märtsi algul ja selle tulemused avaldati 10. märtsil. Bigbank kaasas esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade (AT1) kinnise emissiooniga teadlikele investoritele täiendavalt 7,7 miljonit eurot kapitali. See lisandus kahe varasema avaliku emisiooni käigus T2-võlakirjade programmi raames kaasatud 35 miljonit eurole.

Hiljuti avaldatud eelmise aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt kasvasid Bigbanki tegevusmahud 2022. aastal 50%. Hoiuseportfell kasvas 2022. aastaga 1,37 miljardi euroni, suurenedes 469 miljoni euro võrra (+52%). Brutolaenuportfell kasvas aastaga 1,36 miljardi euroni, suurendes 452 miljoni võrra (+50%). Panga puhaskasum oli 33,7 miljonit eurot ehk 0,6 miljonit eurot rohkem (+2%) kui aasta varem. Aastane omakapitali tootlus oli 17,0%.