Blogi|Bigbank laseb välja uue seeria 8protsendilise intressiga tagamata allutatud võlakirju

Bigbank laseb välja uue seeria 8protsendilise intressiga tagamata allutatud võlakirju

Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuv Bigbank kuulutas täna Eestis, Lätis ja Leedus välja uue 5 miljoni euro suuruse teise taseme allutatud võlakirjade emissiooni varasema 35 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Tänasest kuni 10. veebruarini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida juurde emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Täna üheksal Euroopa riigi turul digitaalse panganduse teenuseid pakkuv ja laenudele spetsialiseerunud Bigbank on mitu aastat olnud Eesti ja kogu Baltikumi kiiremini kasvavate pankade seas. 2022. aastal teenisime auditeerimata andmeil rekordilise 33,7 miljoni euro suuruse puhaskasumi kasvatades aastaga hoiusteportfelli 52% ja laenude mahtu 50%,“ kommenteeris Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts panga senist edulugu. „Tahame oma kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas jätkata ning võlakirjade pakkumisega kaasatavat lisakapitali kasutame grupi finantseerimiseks vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ rääkis ta.

Eelmise aasta septembris toimunud Bigbanki avalikul võlakirjaemissioon märgiti rohkem kui kahekordselt üle ning pank kasutas võimalust suurendada emissioonimahtu 10 miljonilt eurolt 20 miljonile eurole, kusjuurus võlakirju märkis üle 1600 investori.Ka käesoleva emissiooni puhul on pangal ülemärkimise korral õigus suurendada emissioonimahtu kuni 15 miljoni euroni ehk 15 000 võlakirjani.

“Bigbankil on hästi diversifeeritud laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank,“ märkis Länts. „Majanduskeskkond näitab märke inflatsiooni vaibumisest ning 10 aastaks fikseeritud 8% intressiga börsil kaubeldav väärtpaber on kaalumist vääriv instrument oma säästude paigutamiseks,“ lisas ta.

Bigbank kavatseb uue strateegia kohaselt järgmise viie aasta jooksul suurendada oma laenuportfelli nii ettevõtete kui eraisikute panganduse osas nii loomuliku kasvu kui ka võimalike ülevõtutehingute kaudu. Olulise muutusena kavatseb pank Läntsi sõnul kliendibaasi laiendamiseks hakata lisaks laenudele pakkuma ka igapäevaste arveldustega seotud teenuseid, esimese sammuna sel teel hakkas Bigbank  eelmise aasta detsembris klientidele väljastama VISA krediitkaarte.

Eelmisel aastal 30 aastapäeva tähistanud Bigbank on Eestist alguse saanud kommertspank, mille bilansimaht ületas 2021. aastal 1 miljardi euro piiri. 30. september 2022 seisuga oli panga bilansimaht kokku 1,5 miljardit eurot ning omakapital 199 miljonit eurot. 2022. aasta IV kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused avalikustab Bigbank Nasdaqi börsisüsteemi kaudu 28. veebruaril ning 2022. aasta auditeeritud aastaaruande 10. märtsil 2023.

Üheksas riigis tegutseval Bigbankil on kokku 126 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. 2022. aasta 1. juulil kinnitas reitinguagentuur Moody’s Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Täna alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 16.02.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 15 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algab täna, 31. jaanuaril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 10. veebruaril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Tehingu raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate täiendavate teise taseme omavahendite nõuete täitmiseks.

Tehingu raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

*Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse juurde emiteeritavate allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 17. veebruar 2023 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt koos prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainfo:

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: [email protected]

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.