Blogi | III kvartali tulemused - Bigbanki laenu- ja hoiuseportfell ning kasum jätkab kiiret kasvu

III kvartali tulemused - Bigbanki laenu- ja hoiuseportfell ning kasum jätkab kiiret kasvu

Bigbank teenis 2022. aasta kolmandas kvartalis 14,3 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 17,7% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. 2022. aasta 9 kuu kasum oli 28,4 miljonit eurot ehk 5,3 miljonit eurot rohkem (+23,0%) kui aasta varem.

„Hoolimata turbulentsest väliskeskkonnast on meil põhjust rõõmustada Bigbanki kolmanda kvartali majandustulemuste üle - perioodi iseloomustas tugev laenuportfelli kasv, jätkuvalt hea krediidiportfelli kvaliteet ja kõrge kasumlikkus,“ kommenteeris Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Tema sõnul kasvas kolmandas kvartalis laenuportfell enim äri- ja kodulaenude vallas, mis on ühtlasi ka panga äristrateegia üks olulistest eesmärkidest. „Euriboriga seotud laenutoodete müügikasv annab võimaluse laenuportfelli mitmekesistada ning omab positiivset mõju panga kasumlikkusele tõusvate intresside keskkonnas, kui hoiuste kaasamine on varasemaga võrreldes kulukam,“ lisas ta.

Bigbanki kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas kolmandas kvartalis 20,4 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli kolmandas kvartalis 4,2 miljonit eurot. Intressitulud ulatusid 32,7 miljoni euroni ja 2021. aasta sama perioodiga võrreldes on intressitulu kasvanud 12,2 miljoni euro võrra (+59,8%).

Bigbanki laenuportfell kasvas 9 kuuga 39,0% ja kolmandas kvartalis 12,2%. Kontserni toimiv laenuportfell moodustas kolmanda kvartali lõpus 1,2 miljardit eurot, ületades 2021. aasta lõpu näitajat 354,1 miljoni euro võrra (+39,8%). Enam kui 90 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal koguportfellist oli 1,3%, mis aasta lõikes tähendas laenuportfelli kvaliteedi paranemise jätkumist, sest 2021. aasta 9 kuu seisuga oli vastav näitaja 3,0%.

Ettevõtete panganduse segmendi kolmanda kvartali kasum ulatus 8,1 miljoni euroni, mis on 6,6 miljonit rohkem kui eelmises kvartalis. Ettevõtete panganduse tugevat kvartalikasumit mõjutas oluliselt lisaks kiirele laenuportfelli kasvule ja selle heale kvaliteedile ka eritingimustega investeerimislaenude alusvara väärtuse ümberhindluse tulem summas 6,9 miljonit eurot. Ümberhindluse tulem arvutatakse investeerimisriskiga laenudelt üks kord aastas lähtudes klientide kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse muutusest ja selle jagamise määrast. Ärilaenude portfell kasvas kvartalis 68,7 miljoni euro võrra ehk 20,0%.

Bigbanki kodulaenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 186,9 miljoni euroni (+27,7%) ning aastalõpu seisuga võrreldes on kodulaenude kasv olnud enam kui pooleteistkordne.

Hoiuste mahud kasvasid 9 kuuga 38,6% ning kolmandas kvartalis 6,5%. Hoiuseportfellis on kasv suurim endiselt säästuhoiuse tootes, mille maht kasvas kvartaliga 542,5 miljoni euroni (+10,7%). Kogu hoiuseportfellist moodustab säästuhoius kvartali lõpus 43,6%.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus kvartali lõpus 47,4 miljoni euroni.

Lisaks tavapärasele äritegevusele mõjutasid nii kolmanda kvartali tulemust kui ka edasist äritegevust mitmed täiendavad asjaolud. Perioodi tähtsündmuseks oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine Nasdaq Tallinna börsil 22. septembril. Emissiooni baasmaht 10 miljonit eurot märgiti enam kui kahekordselt üle. Pakkumise kogumaht kujunes lõpuks 20 miljoni euro suuruseks. Emiteeriti 20 tuhat võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8% aastas, tähtajaga 10 aastat. Antud 20 miljonit eurot täiendavat kapitali võimaldab pangal toetada edasist kasvu ettevõtete panganduses ja kodulaenude valdkonnas.

Käesoleval suvel läbis Bigbank reitinguagentuuri Moody's Investors Service hindamise ning sai pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 1. juulil 2022 Moody’se poolt avalikustatud investeerimisjärgu reiting on kinnituseks panga senistele hoiustajatele ja partneritele Bigbanki tegevusmudeli ja portfelli kvaliteedi kohta ning vajalik panga edasiste rahvusvaheliste laienemisplaanide rahastamiseks.