60-päevane rahulolugarantii

Rahulolugarantii tingimused

  • Rahulolugarantii raames väikelaenu tagastamiseks tuleb saata kirjalik avaldus hiljemalt 60 kalendripäeva peale väikelaenulepingu sõlmimist e-posti aadressile [email protected].
  • Avalduses tuleb ära märkida põhjus, st millised tingimused või milline teenus ei vastanud ootustele.
  • Peale avalduse laekumist esitab pank tagasimaksmisele kuuluva täpse summa.
  • Tagasimaksmisele kuuluv summa tuleb tasuda maksimaalselt 5 kalendripäeva jooksul rahulolugarantii perioodi lõppemisest.
  • Rahulolugarantiid on võimalik kasutada üks kord kolme aasta jooksul sõltumata lepingute arvust eelnimetatud perioodi jooksul.
  • Rahuolugarantii ei kehti kinnisvara tagatisel võetud laenu puhul.