Blogi | Kas liisingut on parem võtta kapitali- või kasutusrendina?

Kas liisingut on parem võtta kapitali- või kasutusrendina?

Üks korduma kippuvatest küsimustest, mille vastamiseni liisinguvõtja varem või hiljem jõuab on liisingulepingu liik. Kumb on ikkagi parem – kapitali- või kasutusrent? Üldistades võib öelda, tegemist on ületähtsustatud küsimusega ja lepingu liigist olulisem on lepingu sisu. Mõnele sobib paremini üks ja teisele teine.

Eesti õigusruumis on mõlemal juhul tegemist renditehinguga. Kapitali- ja kasutusrenti eristatakse maksustamisel ja raamatupidamises, kuid ka nendes küsimustes on oluline tehingu sisu, mitte vorm.

  • Liising on kapitalirent juhul, kui sellega lähevad üle kõik omandiõigusega seonduvad olulised riskid ja hüved ning liisingulepingu lõppemisel - kui viimane makse on tasutud - läheb vara omandiõigus üle liisinguvõtjale. Kapitalirendi korral on liisinguvõtjal kohustus vara liisinguandjalt omandada.
  • Kasutusrendi korral on liisinguvõtjal õigus valida, kas ta seda õigust kasutab või mitte. Eeldusel, et kasutusrendi leping sisaldab liisinguvõtja ostueesõigust osta vara jääkväärtusega välja, saab ta ka kasutusrendi puhul vara omanikuks. Kuna kapitalirendi puhul valikuvõimalus puudub ja vara tuleb välja osta lepingus määratud tähtajaks, siis kasutusrent sobib paremini, kui te kindlasti ei soovi vara omanikuks saada või kui plaanite lepingu lõppedes vara vahetada.

Mõistlikud tingimused

Liising on ettevõtetele soodne ja mugav viis investeerimiseks. Nii näiteks lisandub 20%-se sissemakse, 5 aastase graafiku ja ca 2,9% intressimäära korral vara hinnale intressikuluna kogu lepinguperioodi jooksul kokku üksnes ca 7%. Arvestades samal ajal toimuvat kaupade ja teenuste hinnakasvu ning alternatiivina investeeringute edasilükkamist 5 aasta võrra, on see väike hind.

Liisinguvara kuulub kuni lepingu lõpuni liisinguandjale ehk on omamoodi tagatiseks mistõttu on liisingulepingu sõlmimine kiire ja lihtne ning eraldi tagatise seadmine ei ole vajalik.  Veelgi kättesaadavamaks muudab liisingu võimalus jätta lepingu lõppu suurem makse ehk jääkväärtus, kuna sellega on võimalik vähendada igakuise liisingumakse suurust neljandiku võrra või rohkemgi.

  • Võrreldes kapitalirendiga saab kasutusrendi puhul tõenäoliselt jätta lepingu lõppu suurema jääkväärtuse, sest selle riski võtab liisinguandja ja liisinguvõtja eest endale auto- või seadmemüüja.
  • Kapitalirendi korral tasub liisinguvõtja jääkväärtuse maksegraafiku alusel tehtava viimase maksega. Kasutusrendi korral ei ole liisinguvõtja kohustatud jääkväärtust tasuma.

Paradoksaalsel kombel on just see, et vara jääb lepingu lõppedes liisinguandjale ja graafiku lõpus on jääkväärtus põhjuseks, miks kasutusrendi lepinguga kaasneb liisinguvõtjale ja varale terve rida piiranguid (nt lubatud läbisõit aastas, lisakilomeetri tasu jmt). Seega on kasutusrent kapitalirendiga võrreldes vähempaindlikum finantseerimisvorm.

See, et liisinguvara tuleb hooldada ja kasutada heaperemehelikult ei ole liisinguvõtjale uudiseks, kuid eriti kasutusrendi puhul tuleb hoolikalt jälgida lepingutingimusi, et liisinguperioodi lõppedes vara tagastades mitte tasuda täiendavaid kulusid. Tõenäoliselt on liisinguandja sõlminud vara osas tagasiostulepingu mõne auto- või seadmemüüjaga ega saa hooldamata või lubatud läbisõidu piirangut kordades ületanud sõiduki eest kokkulepitud hinda, mistõttu liisinguvõtja peab selle kompenseerima.

Kumb on soodsam: kapitali- või kasutusrent?

Levinud on arvamus, et kasutusrendi kuumakse on madalam ja intressimäär väiksem kui kapitalirendil. Sellega võib üldistades nõustuda, sest just kasutusrendil lubavad liisinguandjad jätta lepingu lõppu suurema jääkväärtuse. Kuna vara kasutamisele rakendatakse täiendavaid piiranguid, siis on kasutusrenti võetud sõiduk lepingu lõpuks läbinud vähem kilomeetreid ning tema hind järelturul ja väärtus tagatisena liisinguandjale kõrgem.

Igal rendivormil on oma plussid ja miinused. Kapitalirent sobib teile kui eelistate vara välja osta ja kasutusrendiga kaasnevad piiranguid võib olla raske täita. Kasutusrent on teie valik, kui te ei soovi omanikuks saada, eelistate rendiperioodil madalamaid kuumakseid ja ei plaani sõidukit või seadet ülemääraselt kasutada.

Autoliising ettevõtjale

Bigbanki autoliisinguga saad finantseerida uute või kasutatud sõiduautode, väikebusside ja tarbesõidukite soetamist.

Autoliising

Paindlik autoliising ettevõtte sõidukipargi uuendamiseks

Liisingusumma kuni

50 000€

Omafinantseering alates

10%

Loe lähemalt