Blogi | Bigbank annab välja uued 8% intressiga tagamata allutatud võlakirjad, mis on plaanis noteerida Nasdaq Tallinn börsil

Bigbank annab välja uued 8% intressiga tagamata allutatud võlakirjad, mis on plaanis noteerida Nasdaq Tallinn börsil

Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuv Bigbank kuulutas täna Eestis, Lätis ja Leedus välja uue võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 3 kuni 10 miljonit eurot. Tänasest kuni 24. novembrini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

„Bigbank plaanib jätkata oma kiiret kasvu nii kodu- ja ärilaenude vallas ning järk-järgult hakata ka igapäevapanganduse teenuseid pakkuma. Meie uue 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi ja praeguse võlakirjapakkumise eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivset omavahendite struktuuri. Lisaks sellele tahame uue programmiga tagada stabiilse juurdepääsu täiendavale kapitalile, et suudaksime paindlikult rahastada kontserni äritegevust ja kasvu,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. 

„Praeguses majanduskeskkonnas, kus turgudel valitseb ootus intressitaseme mõningaseks alanemiseks, on pikemaks perioodiks fikseeritud intressiga börsil kaubeldav väärtpaber kaalumist vääriv instrument oma säästude paigutamiseks. Bigbankil on hästi diversifeeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank. Oma hoiustajatele oleme alati maksnud turu parimate hulka kuuluvaid intresse ning laenutoodete osas teinud konkurentsivõimelisi pakkumisi,“ märkis Länts.

Eelmisel aastal 30. juubelit tähistanud Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. septembri 2023 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,1 miljardit eurot ning omakapital 237 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku 146 000 aktiivset klienti ning 500 töötajat. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Täna alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 30.11.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.  Võlakirjade märkimisperiood algab täna, 14. novembril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 24. novembril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate täiendavate teise taseme omavahendite nõuete täitmiseks.

Pakkumise raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele. *Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt koos prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et. Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga