Vaba raha ei ole mõtet niisama pangas hoida. Hoiusta ja lase sellel kasvada!

  1. Hoiuse tingimused ja isikuandmed
  2. Kontaktandmed
  3. Kinnitus

Hoiuse tingimused

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli! Minimaalne hoiusumma on 500 €

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Taotleja andmed

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

?

Kohustuslik väli!

Hoiustatav summa pärineb Kliendi investeerimiskonto(de)lt ning lepingujärgsed intressi väljamaksed Kliendile tehakse Kliendi investeerimiskonto(de)le.

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

?

Kohustuslik väli!

Riik, kus Sa deklareerid tulusid ja maksad makse.

Kohustuslik väli!

?

Kohustuslik väli!

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks loetakse: riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; parlamendiliige; ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu kõrgema kohtu kohtunik; riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige; suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide eelnimetatud ametikohtade täitjad või riigi äriühingu juhtimis-, järelvalve- ja haldusorgani liige. Perekonnaliikmeks loetakse: abikaasa; elukaaslane või ühist majapidamist omav isik; vanemad; lapsed ja nende abikaasad või elukaaslased. Lähedaseks kaastöötajaks loetakse: isik, kellega ollakse lähedastes ärisuhetes või kellega koos ollakse juriidilise isiku ühine tegelik kasusaaja või isik, kes on tegelikuks kasusaajaks juriidilisel isikul, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

Ettevõtte ja esindaja andmed

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

Kohustuslik väli!

?

Kohustuslik väli!

Riik, kus Sa deklareerid tulusid ja maksad makse.

?

Kohustuslik väli!

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks loetakse: riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; parlamendiliige; ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu kõrgema kohtu kohtunik; riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige; suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide eelnimetatud ametikohtade täitjad või riigi äriühingu juhtimis-, järelvalve- ja haldusorgani liige. Perekonnaliikmeks loetakse: abikaasa; elukaaslane või ühist majapidamist omav isik; vanemad; lapsed ja nende abikaasad või elukaaslased. Lähedaseks kaastöötajaks loetakse: isik, kellega ollakse lähedastes ärisuhetes või kellega koos ollakse juriidilise isiku ühine tegelik kasusaaja või isik, kes on tegelikuks kasusaajaks juriidilisel isikul, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

Kohustuslik väli!