LAENU JA JÄRELMAKSU TEENUSED

Hinnakiri (kehtiv alates 17.07.2017)

Lepingu sõlmimise tasu

Laenulepingu sõlmimise tasu digitaalselt allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi-, ja pulmalaen eraisikule 1,5% krediidisummast, min 45 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 3% krediidisummast, min 95 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 1% krediidisummast, min 335 €
Laenulepingu sõlmimise tasu Bigbanki esinduses allkirjastamisel:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule 2% krediidisummast, min 49 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 3,5% krediidisummast, min 99 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 1% krediidisummast, min 335 €
Krediidiliin 1% krediidilimiit, min 191,73 €
Käibelaen 1% krediidisummast, min 191,73 €
Müüja kaudu järelmaksulepingu vormistamise tasu 24,90 €
Müüja kaudu laenulepingu vormistamise tasu 1,25% krediidisummast, min 31,95 €
Laenu ja järelmaksu tagastamise tähtaja pikendamine digitaalselt allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 0,5% krediidisumma jäägilt, min 19,17 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 0,5% krediidisumma jäägilt, min 19,17 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 1,75% krediidisummast, min 50 €
Laenu ja järelmaksu tagastamise tähtaja pikendamine Bigbanki esinduses allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 2% krediidisummast, min 60 €
Krediidiliin 1% krediidilimiidilt, min 191,73 €
Käibelaen 1% krediidisummast, min 191,73 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine digitaalselt allkirjastades 0,75% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine Bigbanki esinduses allkirjastades 1,5% krediidisumma jäägilt, min 63,91 €
Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes digitaalselt allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 19,17 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 19,17 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 38,34 €
Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes Bigbanki esinduses allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 25,56 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 25,56 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 51,12 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine digitaalselt allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 0,75% krediidisumma jäägilt, min 38,34 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine Bigbanki esinduses allkirjastades:
Tagatiseta väike-, remondi-, reisi- ja pulmalaen eraisikule, järelmaks 1% krediidisumma jäägilt, min 31,95 €
Tagatiseta autolaen eraisikule 1% krediidisumma jäägilt, min 31,95 €
Kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule 1% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
Muude lepingute tingimuste muutmine:
Hüpoteegi seadmise lepingu või pandilepingu muutmine või lõpetamine* 95,86 €
Käenduslepingu muutmine** 25,56 €

Muud tasud ja toimingud

Maksepäeva edasilükkamine 12,78 €
Igakuine lepinguhaldustasu 1,50 €
Krediidiliini kohustistasu 2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
Garantiikirja väljastamine 63,91 €
Riskitasu sõltuvalt taotleja riskiastmest
Taotluse läbivaatamine*** 31,95 €
SMS tekstisõnumi saatmine**** 0,51 €
Müüja kaudu sõlmitud lepingu krediidisumma suurendamine (lisalaen) 1,25% krediidisummast, min 31,95€
Sissenõudmise kulud maksetega viivitusse jäämisel
Kehtiva lepingu osamakse(te)tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus kliendile, tagatise omanikule ja solidaarvõlgnikule 5 €
Sissenõudekulud pärast lepingu lõppemist Kogusummas 30 €, kui nõue on kuni 500 €
Kogusummas 40 €, kui nõue on üle 500 €
Kogusummas 50 €, kui nõue on üle 1000 €
Viivis (arvestatakse tähtajaks tagastamata krediidisummalt)
Tarbijalepingud seaduses sätestatud maksimaalses määras
Muud lepingud 0,25% päevas


* v.a, kui tagatislepingut muudetakse seoses lisalaenu andmisega või kui lepingu lõpetamine toimub seoses kõigi tagatavatest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega;

** lisandub Bigbank AS hinnakirjajärgsele lepingu sõlmimise tasule;

*** välja arvatud juhtudel, kui makstakse lepingu sõlmimise tasu;

**** tasutakse iga pangale saadetava sõnumi eest ning otse teenust pakkuvale mobiilside operaatorile.

Kliendipoolsel lepingu rikkumisel on Bigbank ASil õigus kohaldada hinnakirjas sätestatust erinevat tasu, v.a. sissenõudmise kuludele.

Lisateenuste hindadele lisandub seaduses sätestatud juhtudel käibemaks seaduses sätestatud määras. Hinnakiri on kättesaadav Bigbank ASi interneti koduleheküljel www.bigbank.ee ja Bigbank ASi esinduses. Bigbank ASil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.

LISATEENUSED
Tõendi või päringu vastuse väljastamine ühe andmesubjekti kohta digitaalse allkirjastamise korral 3,19 €
Kontoris või posti teel tõendi või päringu vastuse väljastamine ühe andmesubjekti kohta 6,39 €
Dokumendi koopia väljastamine esimene lehekülg 3,19 €, iga järgmine lehekülg 0,31 €
Väljasõidukulud 15,97 € + 0,31 € kilomeeter


Iseteenindus