Mobile navigation

Hinnakiri

Kehtiv alates 19.02.2014

LAENUTEENUSED
Lepingu sõlmimise tasu
Laenulepingu sõlmimine ja krediidisumma suurendamine (lisalaen) või krediidilimiidi muutmine kontoris
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
- krediidiliin
- käibelaen
2% krediidisummast, min 60 €
1,25% krediidisummast, min 40 €
1% krediidilimiidilt, min 191,73 €
1% krediidisummast, min 191,73 €
Laenulepingu sõlmimine ja krediidisumma suurendamine (lisalaen) või krediidilimiidi muutmine digitaalselt internetipangas
- kinnisvara ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
1,75% krediidisummast, min 50 €
1% krediidisummast, min 32 €
Laenu tagastamise tähtaja pikendamine kontoris
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
- krediidiliin
- käibelaen
2% krediidisummast, min 60 €
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
1% krediidilimiidilt, min 191,73 €
1% krediidisumma jäägilt, min 191,73 €
Laenu tagastamise tähtaja pikendamine digitaalselt internetipangas
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
1,75% krediidisummast, min 50 €
0,5% krediidisumma jäägilt, min 19,17 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine kontoris
1,5% krediidisumma jäägilt, min 63,91 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine digitaalselt internetipangas
0,75% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
Kontoris maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule ning käibelaen
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
51,12 €
25,56 €
Digitaalselt internetipangas maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
38,34 €
19,17 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine kontoris
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laenu eraisikule ning käibelaen
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
1% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
1% krediidisumma jäägilt, min 31,95 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine digitaalselt internetipangas
- kinnisvara ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- käendustagatisega ja tagatiseta laen eraisikule
0,75% krediidisumma jäägilt, min 38,34 €
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
Muude lepingute tingimuste muutmine
- hüpoteegi seadmise lepingu või pandilepingu muutmine või lõpetamine*
- käenduslepingu muutmine*
95,86 €
25,56 €
Lepingu või kokkuleppe sõlmimine Eesti Posti esinduses**
4,75 €
Muud tasud ja toimingud
Maksepäeva edasilükkamine
Kontohaldustasu
Krediidiliini kohustistasu
Garantiikirja väljastamine
Riskitasu
Taotluse läbivaatamine***
SMS tekstisõnumi saatmine****
Võla tasumise kokkulepe, mis on sõlmitud 2 kuni 6 kuuks*****
12,78 €
2,87 €
2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
63,91 €
sõltuvalt taotleja riskiastmest
31,95 €
0,51 €
6 €
Kliendile edastatavad teated
Meeldetuletuskiri
Teade lepingu ülesütlemisest
Meeldetuletuskiri käendajale, tagatise omanikule või solidaarvõlgnikule
12,78 €
25,56 €
6,39 €
Viivis (arvestatakse tähtajaks tagastamata krediidisummalt)
Tarbijalepingud
seaduses sätestatud maksimaalses määras
Muud lepingud
0,25% päevas

 

* v.a, kui tagatislepingut muudetakse seoses lisalaenu andmisega või kui lepingu lõpetamine toimub seoses kõigi tagatavatest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

** lisandub hinnakirjajärgsele lepingu sõlmimise tasule
*** v.a, kui tasutakse lepingu sõlmimise tasu
**** tasutakse iga pangale saadetava sõnumi eest ning otse teenust pakkuvale mobiilside operaatorile

***** iga kuu eest alates teisest kuust

Kliendipoolsel lepingu rikkumisel on Bigbank ASil õigus kohaldada hinnakirjas sätestatust erinevat tasu.

LISATEENUSED
Digitaalselt allkirjastatud päringu vastuse või tõendi väljastamine ühe andmesubjekti kohta
3,19 €
Kontoris või posti teel tõendi või päringu vastuse väljastamine ühe andmesubjekti kohta
6,39 €
Dokumendi koopia väljastamine
esimene lehekülg 3,19 €, iga järgmine lehekülg 0,31 €
Väljasõidukulud
15,97 € + 0,31 € kilomeeter

Lisateenuste hindadele lisandub seaduses sätestatud juhtudel käibemaks seaduses sätestatud määras.

Hinnakiri on kättesaadav Bigbank ASi interneti koduleheküljel www.bigbank.ee ja kõigis Bigbank ASi kontorites. Bigbank ASil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.

Esindused ja kontakt

Klienditugi

Sõlmi leping Eesti Postis

Bigbank teeb koostööd Eesti Postiga.

 

Suuremate postkontorite vahendusel saavad Bigbank'i kliendid hoiustada raha, taotleda laenu ja sõlmida lepinguid.