Mobile navigation

Hinnakiri

Kehtiv alates 01.03. 2016


LAENU JA JÄRELMAKSU TEENUSED
Lepingu sõlmimise tasu
Laenulepingu sõlmimise tasu digitaalselt allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
1% krediidisummast, min 32 €
3% krediidilimiit, min 90 €
1% krediidisummast, min 335 €
Laenulepingu sõlmimise tasu Bigbanki esinduses allkirjastamisel:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- ja kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- krediidiliin
- käibelaen
1,25% krediidisummast, min 40 €
3,5% krediidilimiit, min 90 €
1% krediidisummast, min 335 €
1% krediidilimiit, min 191,73 €
1% krediidisummast, min 191,73 €
- müüja kaudu järelmaksulepingu vormistamise tasu
- müüja kaudu laenulepingu vormistamise tasu
24,90 €
1,25% krediidisummast, min 31,95 €
Laenu ja järelmaksu tagastamise tähtaja pikendamine digitaalselt allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
0,5% krediidisumma jäägilt, min 19,17 €
 
0,5% krediidisumma jäägilt, min 19,17 €
1,75% krediidisummast, min 50 €
Laenu ja järelmaksu tagastamise tähtaja pikendamine Bigbanki esinduses allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
- krediidiliin
- käibelaen
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
 
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
2€ krediidisummast, min 60 €
1% krediidilimiidilt, min 191,73 €
1% krediidsumma jäägilt, min 191,73 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine digitaalselt allkirjastades:
0,75% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
Laenu tagastamise tähtaja lühendamine Bigbanki esinduses allkirjastades
1,5% krediidisumma jäägilt, min 63,91 €
Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes
digitaalselt allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
19,17 €
 
19,17 €
38,34 €
Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäevade muutmine kogu maksegraafiku lõikes
Bigbanki esinduses allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule
25,56 €
 
25,56€
51,12 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine digitaalselt allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule
- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule ning käibelaen
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
 
0,75% krediidisumma jäägilt, min 25,56 €
0,75% krediidisumma jäägilt, min 38,34€
Laenulepingu muude tingimuste muutmine Bigbanki esinduses allkirjastades:
- tagatiseta ja käendustagatisega väike- ja remondilaen eraisikule, järelmaks
- tagatisega ja käendustagatisega autolaen eraisikule

- kinnisvara- või kombineeritud tagatisega laen eraisikule ning käibelaen
1% krediidisumma jäägilt, min 31,95 €
 
1% krediidisumma jäägilt, min 31,95 €

1% krediidisumma jäägilt, min 51,12 €
Muude lepingute tingimuste muutmine:
- hüpoteegi seadmise lepingu või pandilepingu muutmine või lõpetamine*
- käenduslepingu muutmine*
95,86 €
 
25,56 €
Muud tasud ja toimingud
Maksepäeva edasilükkamine
Kontohaldustasu
Krediidiliini kohustistasu
Garantiikirja väljastamine
Riskitasu
Taotluse läbivaatamine***
SMS tekstisõnumi saatmine****
Müüja kaudu sõlmitud lepingu krediidisumma suurendamine (lisalaen)
12,78 €
2,87 €
2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
63,91 €
sõltuvalt taotleja riskiastmest
31,95 €
0,51 €
1,25% krediidisummast, min 31,95€
Sissenõudmise kulud maksetega viivitusse jäämisel
Kehtiva lepingu osamakse(te)tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus kliendile, tagatise omanikule ja solidaarvõlgnikule

Sissenõudekulud pärast lepingu lõppemist
5€
 

Kogusummas 30 €, kui nõue on kuni 500 €
Kogusummas 40 €, kui nõue on üle 500 €
Kogusummas 50 €, kui nõue on üle 1000 €
Viivis (arvestatakse tähtajaks tagastamata krediidisummalt)
Tarbijalepingud
seaduses sätestatud maksimaalses määras
Muud lepingud
0,25% päevas

 

* v.a, kui tagatislepingut muudetakse seoses lisalaenu andmisega või kui lepingu lõpetamine toimub seoses kõigi tagatavatest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

** lisandub Bigbank AS hinnakirjajärgsele lepingu sõlmimise tasule
*** v.a, kui tasutakse lepingu sõlmimise tasu
**** tasutakse iga pangale saadetava sõnumi eest ning otse teenust pakkuvale mobiilside operaatorile

Kliendipoolsel lepingu rikkumisel on Bigbank ASil õigus kohaldada hinnakirjas sätestatust erinevat tasu, v.a. sissenõudmise kuludele.

LISATEENUSED
Digitaalselt allkirjastatud päringu vastuse või tõendi väljastamine ühe andmesubjekti kohta
3,19 €
Kontoris või posti teel tõendi või päringu vastuse väljastamine ühe andmesubjekti kohta
6,39 €
Dokumendi koopia väljastamine
esimene lehekülg 3,19 €, iga järgmine lehekülg 0,31 €
Väljasõidukulud
15,97 € + 0,31 € kilomeeter

Lisateenuste hindadele lisandub seaduses sätestatud juhtudel käibemaks seaduses sätestatud määras.

Hinnakiri on kättesaadav Bigbank ASi interneti koduleheküljel www.bigbank.ee ja Bigbank ASi esinduses. Bigbank ASil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.

Esindused ja kontakt

Klienditugi