Taotledes väikelaenu kuni 2 000 eurot

  • laenu taotlejaks saab olla vähemalt 22-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis elav kehtivat elamis­luba või elamisõigust omav välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik;

  • taotleja netotulu kuus peab olema minimaalselt 300 eurot;

  • pakutava laenusumma suurus sõltub taotleja maksevõimest, mis sõltub eelkõige sissetulekute suurusest ja olemasolevatest kohustustest;

  • taotleja varasem maksekäitumine on olnud korrektne;

  • laenu taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt põhjalikult tutvunud laenu taotlemise tingimustega ja olema vajadusel konsulteerinud pangaga või muu asjatundjaga.

Sõlmi leping Eesti Postis

BIGBANK teeb koostööd Eesti Postiga.

 

Suuremate postkontorite vahendusel saavad BIGBANKi kliendid hoiustada raha, taotleda laenu ja sõlmida lepinguid.