Mobile navigation

Muudatus laenude üldtingimustes

Alates 17. maist 2012 kehtivad BIGBANK AS-is uued tarbijakrediidilepingute üldtingimused.

Üldtingimustesse lisatakse krediidisaaja kinnitus selle kohta, et krediidisaaja on teadlik tema vastu suunatud nõuete võimalikust loovutamisest tulevikus. Muudatus kannab tarbija teavitamise eesmärki.

Uusi tarbijakrediidilepingute üldtingimusi kohaldatakse alates 17.05.2012 sõlmitavatele tarbijakrediidilepingutele. Muudatus ei mõjuta varem sõlmitud tarbijakrediidilepingutest tulenevaid krediidisaaja õigusi ja kohustusi.

 

Esindused ja kontakt

Klienditugi