Põhikirja muudatuste kinnitamine Äriregistris

30. mail 2007 otsustas Balti Investeeringute Grupi Pank ASi aktsionäride üldkoosolek muuta põhikirja. Finantsinspektsiooni juhatuse 13. juuni 2007 otsusega anti Balti Investeeringute Grupi Pank ASile nõusolek põhikirja muutmiseks ning põhikirja muudatused kinnitati Äriregistris 26. juunil 2007.

Põhikirja muudatused on tehnilist laadi ja seotud ettevõtte põhikirja ajakohastamisega vastavalt seaduse nõuetele. Muudatused puudutavad ka ettevõttele lubatud aktsiate tüüpe (ainult ühte tüüpi lihtaktsiad) ja juhatuse ning nõukogu otsustamisprotsesside paremat kirjeldamist.

Muudatused ei mõjuta ettevõtte aktsionäride ja võlausaldajate õigusi ega kohustusi.

Lisainformatsioon:

Targo Raus
Juhatuse esimees
Tel +372 735 0923

Sõlmi leping Eesti Postis

BIGBANK teeb koostööd Eesti Postiga.

 

Suuremate postkontorite vahendusel saavad BIGBANKi kliendid hoiustada raha, taotleda laenu ja sõlmida lepinguid.