2007. aasta 3. kvartali aruanne

2007. aasta kolmandas kvartalis alustas Balti Investeeringute Grupi Pank AS tegevust Leedu turul, 27. augustil avati Leedus ettevõtte esimene filiaal. Ettevõtte juhtkonna hinnangul annavad Leedus tegutsemise esimesed kuud põhjust rahuloluks, põhjalikumaid kokkuvõtteid Leedu turu arengutest teeb ettevõte pärast esimese tegevusaasta lõppu.

Grupi laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 300 miljoni krooni võrra, ulatudes kvartali lõpuks 1 915 miljoni kroonini. Bilansimahus olulist muutust ei toimunud – laenuportfelli kasvuga paralleelselt vähenes likviidsete vahendite osakaal, mis kvartali lõpuks moodustas 12% bilansimahust. Omakapital perioodi lõpus ulatus 418 miljoni kroonini, kasvades kvartaliga 9,4% (aasta algusest 34%).

Intressitulu kolmandas kvartalis oli 158,6 miljonit krooni, võrreldes 80,2 miljoni krooniga eelmise aasta samal perioodil. Intressitulude maht käesoleva aasta algusest moodustab 395,5 miljonit krooni, mis kasvas 103% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Peale eelpool nimetatud Leedu filiaali avamise ei toimunud kvartali jooksul muutusi kontserni koosseisus ega kontserni kuuluvate ettevõtete juhatuses. Leedu filiaali juhiks määrati Maksim Melamed, kes varem töötas Balti Investeeringute Grupi Pank ASi välisturgude projektijuhina.

Balti Investeeringute Grupi Pank ASi kontorite võrk on kasvanud 37 kontorini, sellest 20 kontorit asuvad Eestis, 13 Lätis ning 4 Leedus. Grupi töötajate arv 30.09.2007 seisuga oli 445, sellest Eestis 230, Lätis 182 ja Leedus 33.

Aktiivseid laenulepinguid oli 30.09.2007 seisuga üle 90 tuhande.

Sõlmi leping Eesti Postis

BIGBANK teeb koostööd Eesti Postiga.

 

Suuremate postkontorite vahendusel saavad BIGBANKi kliendid hoiustada raha, taotleda laenu ja sõlmida lepinguid.