Aga kui õpiks välismaal?

Kui oled plaaninud ennast täiendada väljaspool Eestit.

15 September • Annika Parm • 5 minuti lugemine

Haridus

Õpingud välismaal

 • Teadmiste ja kogemuste saamise võimalus Eestist väljas on meie aja üks suuri eeliseid. Olgu selleks erialaõpe välismaises ülikoolis, paar semestrit vahetusüliõpilasena või lühike täiendkoolitus – väljaspool kodumaad saadud kogemused ja kontaktid on investeering, mis tasub alati ära.  Eestist eemale õppima asudes tasub arvestada hariduse omandamisega seotud kulutustega. Tavaliselt on selleks õppemaks ja elukohaga seotud kulutused. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem soovib aktiivne inimene osa saada ka kohalikust elust. End kohalikuna tundmine ja igapäevaelu võõras riigis on välismaal õppimise juures üks peamisi võlusid.
  Seepärast peaks välismaale õpingutele asudes mõistma, et õppemaks ja elukohaga kaasnevad kulud pole sugugi ainukesed. Rahaasju planeerides ja õppeperioodi eelarvet kavandades tuleb arvesse võtta palju muudki.


  Uuri tulevase kodulinna elatustaset.

  On väga suur erinevus, kas õppida Londonis või Vilniuses. Kui Vilnius on Tallinnast või Tartust omajagu soodsam linn, siis London seevastu maailma üks kallimatest. Kallidus avaldab mõju iga päev, sest ka sellised asjad nagu toit ja transport võivad lähema uurimiseta valmistada ebameeldiva üllatuse. Isegi, kui päeva kaupa võttes pole kulutused väga palju suuremad kui koduses Eestis, võivad need pikema perioodi jooksul kujuneda märkimisväärselt suuremaks.
  Välismaal õppides on tähelepanu uutel teadmistel, kuid vahepeal tuleb ka puhata. Olgu selleks sõpradega ajaveetmine kinos või mõnede hobidega tegelemine – nende tegevustega kaasnevad kulud. Võid suhteliselt kindel olla, et välismaal, kus kõik on uus ja huvitav, on väga raske kodus püsida.


  Ole valmis ootamatuteks kulutusteks.

  Täna töötame kõik arvutiga ja telefonita samuti läbi ei saa. Juhul, kui nendega peaks midagi juhtuma, tuleb sageli soetada uus töövahend Õppekvaliteet kannatab tugevalt, kui sobilike vahendeid kasutada ei saa. Ja iga raisku läinud päev või nädala välismaises koolis on sõna otseses mõttes kaotatud raha. Seepärast tasub olla valmis ka ootamatuteks kulutusteks nagu uue arvuti ostmine, kui selleks tarvidus peaks tekkima.
  Ning lõpetuseks, olgu välismaal nii põnev kui tahes, koduigatsus kimbutab igaüht varem või hiljem. Õppides välismaal pikemat aega, tärkab soov perel ja sõpradel kodus külas käia. Lennuühendused on üldjuhul head, kuid piletid tuleb osta ikkagi ning ka sellega kaasnevad kulud.
  Enne välismaale õppima asumist on tasub eelseisvatest kulutustest saada võimalikult täpne ülevaade. Kui õppimist segavad igapäevased rahamured, kannatavad ka õpitulemused.  Välismaale õppima asudes arvesta eelarve koostamisel muuhulgas järgnevate kuludega:
  1. Õppemaks
  2. Lennupiletid või muu transport sihtkohta ja tagasi
  3. Elukohaga seotud kulud (ühiselamu tuba, hostel, üürikorter)
  4. Kohapealne transport
  5. Igapäevased kulutused toidule
  6. Sportimise ja muude hobidega seotud kulud
  7. Kulutused meelelahutusele (kino, teater, ühised väljasõidud kaastudengitega jne)
  8. Kulutused tarbekaupadele ja riietele
  9. Ootamatud kulutused  Kui oled plaaninud minna ennast täiendama piiri taha, siis kõikide sellega seonduvate kulude finantseerimiseks pakub vajadusel lahendust Bigbank.